Ponúkame

Servisná kontrola setu klimatizácie pozostávajúca z vonkajšej a vnútornej jednotky pozostáva z pracovných úkonov:

Servisná kontrola setu klimatizácie pozostávajúca z vonkajšej a vnútornej jednotky pozostáva z pracovných úkonov:

  • kontrola a následné čistenie filtrov vnútornej jednotky (v prípade potreby ich výmena)
  • kontrola a čistenie  chladičov vonkajšej aj vnútornej jednotky
  • prekontrolovanie spojov elektrických častí oboch jednotiek
  • kontrolova tlaku chladiva

Faktúrovaná cena za výjazd v rámci servisnej kontroly klimatizácie, diagnostiky poruchy zariadenia je 70€  

V rámci servisu nami montovaných zariadení je doprava zdarma

, pre ostatných klientov bude doprava učtovaná po predchádzajúcej dohode.